Lehel küpsiseid. Kui soovite jätkata, klikkige rist (vasakule).  Loe lisa

Odav.eu  e-kaubanduse müügitingimused

1. Odav.eu  e-poe müügitingimused

Müügitingimustes kasutatavad mõisted

E-pood – kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta; 

E-poe tegevuskoht - tegevuskohaks loetakse e-kaubanduse korral veebilehe aadressi¹; 

Kaup - müügiks pakutav või müüdav vallasasi²; 

Kaupleja -  füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega³; 

Ostja – füüsiline või  juriidiline isik, kes soetab kauplejalt kaupu⁴;

Tarbija - füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega⁵; 

Tarbijavaidlus - tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidlus⁶; 

VÕS – võlaõigusseadus.

2. Üldsätted

2.1 Kauplemine e-poes toimub  vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule. Odav.eu  müügitingimused on kooskõlas võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse, kaubandusetegevuse seaduse, infhiskonna teenuse seaduse, jäätmeseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.

2.2 E-poe kauplejal on õigus  mistahes ajal teha pakutavatesse E-poe teenustesse ja hinnakirjadesse  muudatusi. E-poe kauplejal  on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada  kasutajalepingu tingimusi.

2.3 E-poes on kaupade hinnad eurodes ning koos käibemaksuga. 

2.4 E-poes on kaupade tooteinfo kättesaadav  eesti keeles. 

2.5 E-poe müügitingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik. Enne  kauba ostu kinnitamist peab ostja kinnitama Odav.eu  e-poe müügitingimustega nõustumist. Nõustumuseks loetakse, et ostja on need läbi lugenud, aru saanud ja kinnitab nõustumust  müügilepingus toodud tingimustega.

3. Hinnad

3.1 Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on väljendatud eurodes ning toodud koos käibemaksuga.

3.2 Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muu kättetoimetamise kulu. 

3.3 Kauplejal on  õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate kaupade  hindu. 

3.4 Juhul, kui kaupleja on muutnud kauba hinda enne kauba ostjale kättetoimetamist, tarnitakse   kaubad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügihinnaga. 

4. Üldist kaupadest ja ostuprotsessist

4.1 E-poes pakutavad kaubad on üldjuhul Odav.eu  laos olemas või tellitakse vastavalt vajadusele tarnijatelt. Kaupade ostuprotsessi käigus kuvatakse  ostjale informatsiooni laovaru suurusest.

4.2 Peale tellimuse sooritamist saab ostja kauplejapoolse tellimuse  kinnituse oma e-postiaadressile. Kaupade tellimuse tähtaeg kuvatakse kliendile toodete ostuprotsessi käigus iga toote kohta eraldi. Tarneaeg ei ületada üldjuhul 30. kalendripäeva.  Pikema tarneaja puhul kui kauba tellimisel kuvati, teavitab kaupleja ostjat eraldi. 

4.3 Pikema tarneaja puhul kokkuleppel ostjaga  pakub kaupleja  välja:

•    uue tarneaja;

•    toote asendamise samaväärse teise tootega;

•    raha tagastamise.

4.4 Juhul, kui kauplejast mitteolenevatel põhjustel tarneaeg ületab 30.kalendripäeva, pakub kaupleja  kokkuleppel  välja uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega või raha tagastamise.

4.5 Ostja sooviavalduse alusel tagastab kaupleja  kauba eest tasutud raha 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates. Kaupleja  teeb tagastatava kauba eest tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks ostja. Ostjaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine. 

4.6 E-poes kauba juures kuvatavad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ning erineda tegelikust kaubast müügisalongis. Tootega tutvumiseks ja täpsema informatsiooni või kirjelduse saamiseks võib ostja pöörduda kaupleja poole kas e-kirjaga või tulla kaubaga tutvuma  kaupleja müügisalongi.

4.7 Kauplemine e-poes toimub nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega.

4.8 Ostja on kohustatud  esitama kauplejale ostuprotsessis tellimuse täitmiseks nõutavad, korrektsed ning õiged andmed (tarbija puhul perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kaubatarne aadress, postiindeks ning juriidilisest isikust ostja puhul  perekonnanime asemel juriidilise isiku nimi ning lisaks muudele tarbija puhul loetletud andmetele ka äriregistri kood). Kaupleja ei vastuta ostja poolt ebaõigete andmete esitamise tagajärjel tekkinud probleemide või mistahes tagajärgede eest.

4.9 E-poes tekib  ostjal peale  tellimuse esitamist maksekohustus kaupleja poolt esitatud arve alusel. E-poe kaupleja vahendab ka järelmaksuvõimalust, mille saamiseks tuleb ostjal täita vastavasisuline taotlus ning esitada see kauplejale koos tellimuse kinnitamisega.

4.10 Järelmaksulepingu tüüptingimustega on ostjal võimalik tutvuda: http://www.liisi.ee/laenulepingu-uldtingimused/

4.11 E-poe tellimuse täitmine algab hetkest, kui ostja on esitanud kauba tellimuse  ja täitnud sellega kaasneva maksekohustuse või järelmaksutaotlus on järelmaksu andva ettevõtte poolt rahuldatud ning järelmaksutaotlus on ostja poolt allkirjastatud.

4.12 E-poe kaubad, mis kannavad   märgistust 'näidistoode', on osaliselt kriimustatud või vigastatud tootepakenditega.

4.13 E-poe kaubad, mis kannavad   märgistust 'näidistoode“, on kasutatud ja tootjatehases taastatud ning neil kaupadel võib esineda kulumisjälgi.

4.14 Ostja võib e-poes anda kauplejale nõusoleku saada müügipakkumisi enda poolt esitatud  elektronposti aadressil. Nõustumuse korral peab ostja tegema ostuprotsessi käigus  märke vastavasse aknasse.

5. Ostuprotsess e-poes

5.1. Ostuprotsessi alustamiseks peab ostja Odav.eu  e-poest valima välja sobiva kauba ning tutvuma kaubaga seonduva informatsiooni, kirjelduse, ostutingimuste ja hinnaga. Kogu vajaminev informatsioon on leitav kauba kirjelduse all. Kauba saadavus Odav.eu  ladudes ja tellitavate toodete tarneaeg kuvatakse ostjale kauba valimise protsessis.

5.2. Ostu sooritamiseks peab ostja valima kauba ning asetama selle ostukorvi. Täpsem informatsioon ostuprotsessi kohta on saadav: https://odav.eu/et/content/4-ostuabi

5.3. Soovi korral võib ostja valida ostukorvi rohkem tooteid.  Enne ostu lõplikku sooritamist peab ostja veenduma, et kõikide kaupade soovitud kogused on õiged.

5.4. Enne ostu lõplikku ostu sooritamist ja kinnitamist saab ostukorvi valitud kaupu kustutada, muuta kaubaartikleid ja kaubakoguseid.

5.5. Ostu kinnitamiseks peab ostja sisestama kauba tellimusse kõik Odav.eu  poolt nõutavad andmed (vt p 4.8).

5.6. Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muud kättetoimetamise kulud.  Selleks valib ostja enne kauba tellimuse lõplikku kinnitamist kauba kättetoimetamise viisi. Kauba hinnale lisandub vastavalt ostja poolt valitud kättetoimetamise viisile tasu kauba kättetoimetamise eest. Ostud, mille summa ületab 100 eurot, toimetatakse ostjani tasuta.

5.7. E-pood  pakub ostjale kauba kättetoimetamiseks Eesti Vabariigi piires järgmisi viise:

•    kullervedu ostja poolt näidatud aadressile tasuga 4.40 eurot;

•    Smartposti või DPD pakipoe teenus ostja poolt näidatud pakiautomaati või pakipoodi tasuga 2.95 eurot.

5.8 Väljapoole Eesti Vabariiki Odav.eu  kaupa üldjuhul ei toimeta.

5.9 Ostja võib kauba ostmisel valida kaubale ise järgitulemise. E-poest tellitud kauba saab kätte Odav.eu  müügiesindusest, mille ostja kauba tellimisel valis.

5.10 Kui ostja soovib tellitud kauba kätte saada enda poolt valitud müügiesindusest, siis kaubale täiendavaid kulusid kauba transpordi eest hinnale ei lisandu.

5.11 Ostjal on kohustus  Odav.eu   müügitingimustega tutvuda enne ostu lõplikku sooritamist. Selleks peab ostja tegema märke vastavas aknas „Nõustun Odav.eu  e-poe müügitingimustega”, kui ta on  müügitingimused läbi lugenud, neist aru  saanud ja nendega nõustunud. Ilma e-poe  müügitingimustega nõustumata ei saa ostja ostuprotsessi jätkata. 

5.12 E-poest ostetud kauba müügileping muutub pooltele siduvaks peale ostja poolt müügiarve tasumist või järelmaksulepingu sõlmimist. 

5.13 E-poest järelmaksuga kauba ostmisel tuleb täita punktis 4.9 näidatud viisil järelmaksutaotlus. Taotluse rahuldamisel järelmaksu pakkuva ettevõtte poolt ja ostja järelmaksulepingu allkirjastamise järel  loetakse e-poe müügileping sõlmituks.

5.14 Ostja peab järelmaksu taotlemisel allkirjastama järelmaksulepingu 5 päeva jooksul alates järelmaksu pakkuva ettevõtte nõustumusest järelmaks väljastada. Kui ostja ei ole tähtaegselt järelmaksulepingut allkirjastanud, tellimus e-poes tühistatakse.

5.15 Ostja on kohustatud e-poe ostuarve tasuma 5 päeva jooksul alates tellimuse sooritamist. Kui ostja ei ole selle aja jooksul ostuarvet  tasunud, tellimus e-poes tühistatakse.

5.16 Ostja saab peale kauba tellimist oma e-postiaadressile lingi, mille kaudu on võimalik jälgida tellimuse staatust ja täitmise protsessi.

5.17 Peale tellimuse kinnitamist saadab kaupleja ostjale e-postiaadressile järgmise sisuga informatsiooni:

•    Odav.eu  andmed koos aadressi ja sidevahendite andmetega;

•    tarbijakaebuste esitamise võimalused;

•    informatsioon ostetud kauba kohta;

•    informatsiooni hankimise võimalused kauba ühilduvusest riist- ja tarkvaraga;

•    kauba koguhind koos kõikide maksude ja tasudega, sh kauba kättetoimetamise kulud;

•    kauba kättetoimetamise tähtaeg;

•    informatsioon lepingust taganemisõiguse kohta (sh taganemisavalduse vorm ja taganemisega seotud kulutused);

•    pretensioonide esitamise kord;

•    kauba mittevastavuse korral õiguskaitsevahenditele tuginemise võimalused;

•    informatsioon täiendava garantii olemasolust või selle puudumisest;

•    kaebuste lahendamise kord;

•    informatsioon kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi kohta.

6. Kaupade tarneaeg ja -tingimused

6.1 E-poes ostu sooritamisel valib  ostja kaupleja poolt pakutavatest kauba tarnimisvõimalustest omale sobivaima. 

6.2 E-poest tellitud kaupade kättetoimetamise viisid on kirjeldatud punktis  5.7.

6.3 E-poest ostetud kaupade tarnetähtaja pikkus  sõltub asjaolust, kas tellitud kaup asub Odav.eu  laos või mitte. Peale tellimuse sooritamist ja kaba eest tasumist saab ostja kauplejapoolse tellimuse  kinnituse koos tarneaja kinnitusega  oma e-postiaadressile. 

6.4. Ostjale tagastatakse tema sooviavalduse põhjal pikema tarneaja tõttu kauba eest tasutud raha (sh tasutud transporditeenuse eest) 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates. 

6.5 Peale tellimuse kinnitamist saadab kaupleja   ostja  e-postiaadressile  kinnituse, mis sisaldab muuhulgas  ka tarnetähtaega. Kui ostja on avaldanud soovi isiklikult kaubale müügiesindusse järgi tulla, on tarnetähtajaks kuupäev, millal kaup on ostja poolt valitud Odav.eu  müügiesinduses ostjale üleandmiseks valmis. 

6.7 Võimalusel lühendab  kaupleja tarnetähtaega, teavitades ostjat sellest tellimusele lisatud kontaktandmete või sidevahendite kaudu. 

6.8 Kauba väljastamine ostjale müügiesinduses toimube-poe tellimis- või arvenumbri alusel, mis on leitav tellimuse kinnituselt  ning isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele väljastatakse kaup juhul, kui kauba ostja on teda selleks volitanud.

7. Ostu-müügilepingust  taganemine ja ostu-müügilepingu alusel saadu tagastamine

7.1 Nii ostja kui kaupleja võivad enne kauba ostjale tarnimist  lepingu üles öelda või lepingust taganeda VÕS-s sätestatu kohaselt.

7.1.1 Kaupleja jätab endale õiguse enne kauba ostjale tarnimist lepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

7.1.1.1 Tellitud kaupa ei ole mõistliku aja jooksul või kauplejale ebamõistliku kulu tekitamata võimalik tarnida.

7.1.1.2 Kehtivad õigusaktid ei luba tellitud kaupa ostjale müüa.

7.1.1.3 Tellimuse täitmist takistab nn. vääramatu jõud.

7.1.1.4 Kauplejal ei ole muul siin nimetamata mõistlikul põhjusel võimalik lepingut täita.

7.1.2 Kui kaupleja taganeb lepingust punkti 7.1.1 alusel siis tagastab ta ostjale tasutud ettemaksu viivitamatult kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisotsuse tegemisest.

7.2 E-poes kauba ostmiseks sõlmitud lepingust taganemisel  kohaldatakse VÕS-i lepingust taganemise sätteid.

7.3 Kui  e-poest ostetud kaup on tarbijani jõudnud, võib tarbija ostetud kauba tagastada 14 päeva jooksul.

7.4 Lepingust taganemisel ja kauba tagastamisel peab tarbija kauplejat taganemisest teavitama kirjalikus vormis arusaadavalt ja ühemõtteliselt või täitma Odav.eu  veebilehel asuva taganemisavalduse.

7.5 Veebis täidetavasse taganemisavaldusse peab tarbija märkima kauba tellimuse või ostuarve numbri, mis on leitav tellimuse kinnitusel ja ostuarvel. Kui tellimusel on kaupu rohkem kui üks ja taganemisavaldus tehakse vaid osale kaupadest, tuleb eraldi ära märkida, milliseid kaupu taganemisavaldus käsitleb. Taganemisavaldusele tuleb samuti märkida tarbija eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed ja pangakonto number kauba eest tasutud raha tagastamiseks.

7.6 Taganemisavalduse vorm on leitav: https://odav.eu/et/kontakt

7.7 Täidetud taganemisavaldus tuleb esitada Odav.eu  e-posti aadressile: info@Odav.eu.ee

7.8 Kui tarbija kasutab taganemisavalduse edastamiseks kaupleja veebilehte, saadab kaupleja tarbijale viivitamata püsival andmekandjal (nt e-posti teel) kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.

7.9 Tarbija tagastab kauplejale kauba  viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.

7.10 Kaupleja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud. Juhul, kui tarbija  on sõnaselgelt valinud kaupleja  pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei tagasta kaupleja  tarbijale kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Kaupleja võib  keelduda  tarbijale tagasimakse tegemisest seni, kuni taganemislepingu esemeks olev kaup on  talle tagastanud.

7.11 Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra  halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest  juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab tarbija käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. 

7.12 Kaupleja  teeb tagastatava kauba eest tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas maksete tegemiseks tarbija. Tarbijaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.

7.13 Tarbija poolt tagastatavad kaubad peavad olema kasutamata, originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kui kaup on ostetud tootekampaania korras, kus  põhitootele on lisatud veel mõni kaup, tuleb ostjal tagastada kogu komplekt, st  kõik kaubad.

7.14 Tarbija ei saa ostetud kaupa tagastada, kui  kaup on valmistatud talle eritellimusel  arvestades tarbija isiklikke vajadusi või tarbija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohale toimetamist avatud. Samuti ei kuulu tagastamisele avatud ümbrisega audio- ja videosalvestised ja Odav.euvara.

7.15 Tarbija  kannab talle ostu - müügi lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole ostu- müügilepingus  kokku leppinud teisiti.

8. Pretensioonide esitamise kord 

8.1 Tarbijale   e-poe kaudu müüdavatele toodetele kehtib VÕS § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba tarbijale  kättetoimetamise kuupäevast, mis on  fikseeritud kauba saatedokumendil.

8.2 Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

8.3 Ostja, sõlmides ostu-müügilepingu  oma majandus- või kutsetegevuses, peab  ostetud kauba viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ning  teatama kauba lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta kauba lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.

8.4 Majandus- või kutsetegevuses müügilepingu sõlminud ostja peab kauba lepingule mittevastavust teatamisel, st pretensiooni esitamisel kauba mittevastavust  piisavalt täpselt kirjeldama.

8.5 Odav.eu -le esitatud pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui leiab tõendamist, et kaubal esinevad puudused on tekkinud ostja süül.

8.6 Pretensiooni esitamiseks ettenähtud perioodil   on ostjal õigus kauba tasuta remondile kaupleja poolt. Kui kaupa ei ole võimalik remontida, siis see asendatakse volitatud töökoja otsuse alusel. Kui kauba  asendamine ei ole võimalik, tagastab kaupleja ostjale  kauba eest makstud raha.

8.7 Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et kaupa on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja eesmärgipäraselt. 

8.8 Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:

•    kaupa kauplusesse remonti tuues ei esitata  selle ostu tõendav dokumenti või kui sellel olevaid andmeid on muudetud/kustutatud;

•    kauba seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud või mitteloetav;

•    kauba konstruktsiooni või tehase konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud  või kui kaupa on remonditud volitamata isikute poolt;

•    kauba puudus on tekkinud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel, ülekoormamisel, füüsilisel vigastamisel, vedelike kahjustuste tagajärjel vms;

8.9 Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale kauba üleandmist ostjale, kauba ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või kauba kasutamisel selleks mitteettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla kauba regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine ning kauba sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).

8.10 Odav.eu  ei vastuta:

•    remonditava kaubaga seotud   info säilimise eest; 

•    andmete ja tarkvara kahjustuste ning andmete kadumise eest, mis võivad kaasneda kauba remondiga;

•    kauba defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekti ei ole pretensiooni esitamise käigus mainitud.

8.11 Odav.eu  juhib tähelepanu, et tarbijal on õigus e-poest soetatud kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus kasutada VÕS § 101 loetletud õiguskaitsevahendeid.

9. Garantiiprotseduurid

9.1 Odav.eu  vahendab e-poes müüdavale kaubale tootja garantiid ja garantii protseduure, teostamata ise   garantiiremonti.

9.2 Kaupade puhul, millel on Eestis olemas autoriseeritud tooteesindus, võivad  ostjad garantiiprobleemidega  pöörduda iseseisvalt nende poole. Informatsiooni autoriseeritud tooteesinduste kohta saab: https://odav.eu/et/kontakt

9.3 Garantiiremondi protseduuri teostamiseks peab ostjal olema esitada Odav.eu  poolt välja antud ostuarve ning vigastamata seerianumbriga kaup.  Juhul, kui kauba  seerianumber on rikutud või loetamatu, samuti juhul, kui kaubal esineb visuaalselt nähtavaid mehhaanilisi vigastusi, on Odav.eu -l õigus keelduda vahendamast tasuta garantiiremonti. 

9.4 Garantiiremondi protseduuri vahendamiseks peab kaup olema Odav.eu -le esitatud originaalkomplektsuses.

9.5 Odav.eu  säilitab ja ladustab  garantiiprotseduure läbinud kaupu kuni  kolm kalendrikuud, mille möödumisel juhul, kui kauba garantii protseduurile toonud isik neile järgi ei ole tulnud, kaubad utiliseeritakse.

9.6 Garantiiperioodi  pikkus  on määratletud kauba tootja poolt ning sellekohane informatsioon on toodud e-poes müüdavate kaupade tootekirjelduses ja informatsioonis. Juhul, kui tootekirjelduses puudub informatsioon garantii kohta, siis  Odav.eu garantiid ei vahenda.

9.7 Garantiiperiood hakkab kehtima kauba  ostjale üleandmisest.

9.8 Ostja peab  tutvuma e-poes konkreetsele kaubale kehtivate  tootjapoolsete tootjapoolsete garantiitingimustega  enne kauba ostmist ja ostuarve tasumist.

9.9 Garantiijuhtumi korral peab ostja:

•    kontrollima, et kaup oleks füüsiliste vigastusteta ja kõik kaubaga seotud tarvikud, lisandid ja seadmed  oleksid alles ja komplektsed. Kui kaubal esineb füüsilisi  vigastusi, siis tootjagarantii kaubale ei laiene;

•    toimetama puudustega kauba koos ostuarvega Odav.eu  müügiesindusse või autoriseeritud hooldusesinduse olemasolul sinna;

•    kaubaga peavad kaasas olema kõik sellega seotud tarvikud, lisandid ja seadmed. Mittekomplekse kauba puhul võib kaupleja ja autoriseeritud hooldusesindus  keelduda kaupa garantiiremonti võtmast;

•    kirjeldama tekkinud  viga või puudust võimalikult täpselt ning  kuidas ja millal ilmnes või tekkis kaubal puudus.

9.10 Juhul, kui garantiijuhtumi lahendamise käigus teostatud ekspertiisis  selgub, et kaup on kahjustunud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena või kui kaubal ei tuvastata ekspertiisi tulemusena puudust ning kaup vastab tootja tehnilistele nõuetele, tasub  ekspertiisi kulud kauba ekspertiisi andja.

9.11 Ekspertiisitasu ei pea maksma tarbijast ostja esimese kuue kuu jooksul alates kauba kättesaamise  kuupäevast.

9.12 Garantiijuhtumite puhul ei võimalda Odav.eu  ekspertiisi või remonti suunatud kauba asemele asendustoodet.

9.13 Garantiijuhtumite alla ei kuulu:

•    kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;

•    tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt kaupa installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;

•    ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või kauba sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;

•    ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;

•    ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.

•    ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest või kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.

10. Kliendikaebuste lahendamise kord

10.1 Kliendikaebuste tekkimisel peab ostja edastama kirjaliku kaebuse  e-postiaadressile info@Odav.eu.ee või pöörduma  temale sobivamasse Odav.eu  müügiesindusse.

10.2 Kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldava kaebuse korral  peab ostja märkima:

•    nime ja kontaktandmed;

•    kaebuse esitamise kuupäeva;

•    kaebuse kirjelduse või kauplejale esitatava nõude sisu;

•    kauba ostuga seotud kliendikaebuse puhul lisama ostu  sooritamist  või garantiid tõendava dokumendi või selle koopia.

10.3 Odav.eu   edastab kaebuse esitajale kinnituse selle  vastuvõtmisest. Kaebuse kättesaamise kinnitus antakse  samas vormis millega kaebus esitati.

10.4 Odav.eu  vastab ostjale kaebusele 15 päeva jooksul. Kui kaupleja vajab kaebusele vastamiseks lisatähtaega, informeerib kaupleja sellest ostjat koos viivituse põhjustega, andes kaebuse esitajale uue tähtaja, mille jooksul ta kaebusele vastab.

10.5 Juhul, kui tarbija ei rahuldu kauplejapoolse kliendikaebuse lahendusega, on tal võimalik edasi pöörduda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole, kelleks on Eestis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon.

10.6 Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

10.7 Tarbijavaidluste komisjoni poolt  kaebuse läbivaatamine on tasuta.

10.8 Tarbijavaidluste komisjoni kohta rohkem informatsiooni saab veebiaadressilt www.komisjon.ee.

10.9 Odav.eu  juhib tarbijast ostjate tähelepanu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormile (ODR platvorm) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijast ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis. ODR platvorm on leitav : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.10 Käesolevates e-poe müügitingimustes eraldi välja toomata  küsimused  lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

11. Elektroonikatoodete kogumispunktid

11.1 Jäätmeseaduse §25 lõigete 2 ja 3 kohaselt loetakse probleemtoodeteks  elektroonikatoodet või  seadet, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ja mõõtmiseks ning on mõeldud kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral.

11.2  Probleemtoodete kogumiskohad:

http://www.elektroonikaromu.ee

http://eesringlus.ee/kuhu-viia-vana-kodutehnika-ja-patareid

12. Isikuandmete konfidentsiaalsus

12.1. Isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud Isikuandmete kaitse tingimustega, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatu osa. Isikuandmete kaitse tingimused on leitavad siin: https://odav.eu/et/content/2-isikuandmete-toeoetlemine

13. Vastutus ja vääramatu jõud

13.1 Odav.eu  vastutab ostja ees ja ostja vastutab Odav.eu  ees  teisele poolele käesolevate müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

13.2 Odav.eu  ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Odav.eu  ei saanud mõjutada ning mille saabumist Odav.eu  ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

¹ - Kaubandustegevuse seaduse § 2 punkt 7

² - Kaubandustegevuse seaduse § 16 lg 1¹

³ - Kaubandustegevuse seaduse § 2 punkt 4

⁴ - Tarbijakaitseseaduse § 2 lõige 1 punkt 2

⁵ - Tarbijakaitseseaduse § 2 lõige 1 punkt 1

⁶ - Tarbijakaitseseaduse § 2 lõige 1 punkt 6